Retningslinjer for personvern

Når du bruker dette nettstedet og de tilknyttede tjenestene samtykker du i at BR behandler personopplysningene dine i overensstemmelse med disse retningslinjene for personvern.

Nettstedet www.BR.no eies og drives av: TOP-TOY A/S, Delta Park 37 2665 Vallensbæk, Danmark, org.nr.: 10 83 92 38. TOP-TOY er dataansvarlig for håndteringen av personopplysninger slik det er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

BR er klar over behovet for hensiktsmessig beskyttelse og sikker håndtering av alle personopplysninger vi mottar. Hvis du ikke kan akseptere våre retningslinjer for personvern ber vi deg enten ikke bruke dette nettstedet eller deaktivere informasjonskapslene dine, se under. Deaktivering av informasjonskapslene dine kan trolig redusere nettstedet funksjonalitet. 

Personlige opplysninger

Personopplysninger dekker all informasjon som kan brukes til å identifisere en person, inkludert, men ikke begrenset til, personens for- og etternavn, alder, kjønn, privatadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon, om de angår personens bopel eller arbeidssted.

Vi samler inn og behandler personopplysningene som en del av driften av nettstedet www.BR.no og har derfor vedtatt disse retningslinjene for personvern. De vil vise deg hvordan vi behandler personopplysningene vi bruker og samler inn om deg når du bruker våre tjenester.  

Når vi ber deg oppgi dine personopplysninger til oss vil vi informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler og formålet med behandlingen. Du mottar denne informasjonen når personopplysningene blir samlet inn.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler?

Du kan bruke dette nettstedet uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi andre personopplysninger om deg selv. Vi vil likevel kunne se IP-adressen din. Våre informasjonskapsler kan samle inn personlig identifiserbare opplysninger om, se avsnittet om informasjonskapsler under.   

Når det er sagt trenger BR bestemte personopplysninger for å kunne handle med deg og sende nyheter og andre tjenester til deg.

Personopplysningene som BR bruker omfatter hovedsakelig:

  • Ordinære personopplysninger i form av kontaktinformasjon til deg.
  • Informasjon som utgjør en del av din forespørsel til oss, klager, tilbakemelding etc.

BR samler inn og lagrer personopplysningene dine i samsvar med spesifikke formål eller andre lovlige forretningsmessige formål. BR samler inn og behandler informasjon om deg når du;

  • registrerer eller endrer ditt Club BR medlemskap, for eksempel legger til en adresse eller lagrer en ønskeliste.
  • foretar betaling for et kjøp
  • sender oss en forespørsel, klage eller gir oss tilbakemelding; eller
  • i tillegg oppgir personopplysninger til oss via nettstedet eller på annen måte.

BR samler bare inn nødvendige personopplysninger (for eksempel e-postadresse eller privatadresse) for å kunne levere den tjenesten kunden ber om, forbedre brukeropplevelsen, herunder atferdsbasert markedsføring basert på kundekonto og kjøpshistorie. Registrering av personopplysninger og informasjon som fører til en person er nødvendig for å kunne analysere hvordan brukerne våre anvender nettstedene våre via Adobe Omniture.

BR samler ikke informasjon som leder til en person fra tredjeparter om kundene våre. Vi lagrer ikke betalingsinformasjon som for eksempel kontonummer for betalings- eller kredittkort, bankkontonumre eller lignende.

Dere kan lese mer om de enkelte tjenestene i det følgende. BR samsvarer alltid med det generelle prinsippet som er beskrevet for hver tjeneste.

Bestillinger

Når du foretar en bestilling samler vi inn og behandler personopplysningene dine, inkludert navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om avbetaling, IP-adresse, ordrehistorikk, kjøpshistorikk, tilbakeleveringer og krav, alt etter hva som er aktuelt.

Vi behandler disse opplysninger fordi det er nødvendig å behandle dem for å kunne oppfylle kontrakten du er part i, eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før du inngår en kontrakt.

Formålet med å samle inn personopplysningene dine er å kunne behandle bestillingen din, våre tjenester slik de er beskrevet, såvel som å overholde lovfestede krav, for eksempel lovfestet begrenset garanti og regnskapskrav.

Informasjonen vil bli overført til PostNord, GLS eller Bring for leveringsformål.

Vi avslører personopplysningene dine til forretningspartnere og andre, for eksempel for markedsføringsformål. Du kan når som helst gjøre innsigelser mot denne typen avsløringer.

Fravær av et samtykke vil ikke beskytte mot avsløring av personopplysningene dine hvis vi er blir pålagt å avsløre personopplysningene dine, for eksempel som en del av en obligatorisk rapportering til myndighetene.

Club BR

Når du registrerer deg som CLUB BR-medlem, må vi vite navnet ditt, adressen din, e-postadressen din samt navn, kjønn og fødselsdato til barnet ditt. Du kan også akseptere å motta nyhetsbrev fra CLUB BR. Vi sender ut generelle nyhetsbrev såvel som nyhetsbrev rettet mot spesifikke grupper. Som Club BR-medlem og mottaker av våre nyhetsbrev vil ditt barn noen ganger få mulighet til å delta i konkurranser. For å delta vil i de fleste situasjoner kreve ditt Club BR-medlemsnummer, adresse, e-postadresse og telefon- eller mobiltelefonnummer.

Det er alltid mulig å si opp abonnementet på denne tjenesten i hver forespørsel. Du vil ikke motta flere nyhetsbrev eller andre forespørsler fra våre partnere uten ditt forhåndssamtykke.

Vi benytter en teknologi som gjør det mulig for oss å se om du har klikket på lenkene i våre nyhetsbrev. Vi bruker denne informasjonen bare for statistiske formål.

Hvem avslører vi personopplysninger til?

For må kunne levere våre tjenester til deg blir informasjonen du har oppgitt på www.BR.no bare overført til:

  • Virksomhetens interne avdelinger;
  • Utvalgte og betrodde tredjeparter for de formålene som er beskrevet i retningslinjene for personvern.

 

Vi benytter kun databehandlere som gir tilstrekkelige garantier for implementering av hensiktsmessige tekniske og organisasjonsmessige tiltak på en slik måte at behandlingen tilfredsstiller kravene i de aktuelle personvernlovene. Hvis en databehandler er etablert i et tredjeland vil vi sikre at det er iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak før databehandleren vil får tilgang til å behandle personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bli behandlet konfidensielt av TOP-TOY og selskapets autoriserte tredjeparter. Vi vil ikke videreformidle personopplysningene dine til andre tredjeparter uten at vi har tillatelse eller er forpliktet til å avsløre slike opplysninger i henhold til gjeldende lov.

BR gir bare personopplysninger videre til andre som for eksempel misbruksregistre ifølge gjeldende lovverk dersom den pågjeldende kunden utøver misbruk eller svindel mot BR.

For å kunne utvikle og forbedre www.BR.no fører vi statistikk om hvordan kundene bruker nettstedet. Statistikken brukes bare i sammenfattet form for eksempel for å se hvilke sider og nettlesere kundene våre foretrekker. BR bruker Adobe Omniture til å samle inn statistikk.

Bortsett fra ovenstående tilfeller gir ikke BR data om en kundes bruk av tjenester på www.BR.no videre til andre.

Vi behandler bare relevante personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger om deg som er relevant og tilstrekkelig i samsvar med de formålene som er nevnt over. Formålet er avgjørende for typene personopplysninger vi behandler. Det samme gjelder omfanget av de personopplysningene vi bruker, for eksempel bruker vi ikke personopplysninger i større grad enn det som er nødvendig, i samsvar med det spesifikke formålet. 

Vi behandler bare relevante personopplysninger

Vi bare samler inn, behandler og lagrer personopplysninger som er avgjørende viktig for å oppfylle vårt spesifikke formål. I tillegg kan det bestemmes i lovs form hvilke typer personopplysninger som er viktig og som skal samles inn og lagres for vår forretningsdrift, for eksempel lov om bokføring. Typen og omfanget av personopplysningene vi kan komme til å behandle kan også kreves for å oppfylle en kontrakt eller andre juridiske forpliktelser.

Vi kontrollerer og oppdaterer personopplysningene dine

Vi sikrer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er feil eller villedende. Vi sikrer også at vi oppdaterer personopplysningene dine kontinuerlig.

I og med at vår tjeneste er avhengig av at personopplysningene dine er korrekte og oppdaterte ber vi deg informere oss hvis det er oppstått relevante endringer med tanke på personopplysningene dine. Du kan logge deg på profilen din på nettstedet vårt eller bruke kontaktinformasjonen over for å varsle oss om endringene dine. Ved behov vil vi også be deg om å oppdatere personopplysningene dine, for eksempel via nyhetsbrevet vårt. 

Vi sletter personopplysningene dine når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem

Vi vil slette personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige med tanke på formålet som lå til grunn for at vi samlet inn, behandlet og lagret personopplysningene dine.

Vi vil oppbevare personopplysninger som vi er forpliktet til å oppbevare i samsvar med lovverket.

Hvor blir personopplysningene dine lagret?

Personopplysninger lagres på servere i enten Danmark/EU eller i eksepsjonelle sammenhenger på servere i USA, hvis personopplysningene kan overføres i samsvar med gjeldende lovgivning. Noen personopplysninger behandles av tredjeparter som oppbevarer og behandler personopplysninger på vegne av BR, i samsvar med disse retningslinjene for personvern og gjeldende lover om personvern. Vi benytter databehandlere i EU. Vi oppbevarer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig i henhold til ovennevnte formål.

Dine rettigheter som datasubjekt

Du har alltid muligheten til å endre kontoinformasjonen her under, angi om du ønsker at vi skal kontakte deg med tilbud og tjenester. Du kan alltid trekke samtykket knyttet til nyhetsbrevet vårt tilbake ved å klikke på lenken for avslutning av abonnementet.

Du har rett til innsikt i personopplysningene dine

Du har når som helst rett til å motta informasjon om de personopplysningene vi behandler om deg, hvor personopplysningene er samlet inn fra og hva vi bruker dem til. Du har også rett til å bli informert om den perioden personopplysningene dine vil bli lagret og hvem som er mottakerne for personopplysningene dine, om vi overfører personopplysningene innenfor Danmark og/eller til utlandet.

Hvis du ber om det kan vi informere deg om, og gi deg en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Tilgangen kan imidlertid begrenses for å sikre andre personers personvern, forretningshemmeligheter og åndsverksrettigheter. Du kan utøve rettighetene dine ved å ta kontakt med oss.

Du har rett til å få personopplysningene dine rettet, begrenset eller slettet

Hvis du mener personopplysningene vi behandler om deg er unøyaktige har du rett til å be om at de blir rettet eller begrenset. Du må kontakte oss og informere oss om unøyaktighetene og hvordan informasjonen skal rettes eller hvilke data du mener skal begrenses. 

I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette personopplysningene dine. Dette kan være tilfelle hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du mener at personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble samlet inn for har du rett til å be om at de blir slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene blir behandlet i strid med gjeldende lov eller andre juridiske forpliktelser.   

Vi vil undersøke om vilkårene er oppfylt når du retter en forespørsel om å få personopplysningene dine rettet, begrenset eller slettet. Hvis dette er tilfelle vil vi utføre endringene eller slettingen så snart som mulig. 

Du har rett til å protestere

Du har rett til å protestere, av grunner som gjelder din bestemte situasjon, mot vår behandling av dine personopplysninger som gjelder deg. Du kan også protestere mot at vi overfører dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Du kan utøve rettighetene dine ved å ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon øverst. Hvis protesten din er berettiget vil vi opphøre å behandle personopplysningene dine.

Du har rett til dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet i den utstrekning at behandlingen utføres med automatiserte midler. Dataportabilitet omfatter retten til å motta personopplysninger om deg selv som du har oppgitt til oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og du har rett til å sende disse opplysningene til en annen dataansvarlig uten hindring.

Slik fremmer du en klage

Hvis du ønsker å fremme en klage på vår behandling av personopplysningene dine kan du ta kontakt med vår kundeservice:

Du kan også kontakte Datatilsynet Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge, +47 22 39 69 00, e-post: postkasse@datatilsynet

Informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet bruker informasjonskapsler i tillegg til de personopplysningene du gir oss i forbindelse med et kjøp, registrering av nyhetsbrevet og andre tjenester. Informasjonskapsler er digitale informasjonspakker som nettstedet lagrer på harddisken din. Informasjonskapselen identifiserer ikke den individuelle brukeren, men derimot brukerens utstyr som for eksempel datamaskin, mobiltelefon osv. En informasjonskapsel er ikke et program og inneholder ikke virus.

Hvis du ikke ønsker at personopplysningene dine skal samles inn ber vi deg slette dine informasjonskapslene og unnlate ytterligere bruk av nettstedet. For ytterligere instruksjoner, kan du se på http://www.youronlinechoices.com/uk/faqs. Hvis du blokkerer informasjonskapsler kan du risikere at nettstedet trolig ikke vil fungere, og du vil kanskje ikke få tilgang til alt innholdet.

Informasjonskapsler brukes til å forbedre nettstedets tjenester som for eksempel når handlekurven på nettstedet brukes eller når en produktside besøkes. Bruken av informasjonskapsler setter ikke sikkerheten din på spill når du bruker nettstedet.

BR bruker informasjonskapsler på sitt nettsted for å optimalisere nettstedet og funksjonaliteten. Våre informasjonskapsler hjelper oss med å gjøre opplevelsen din så god som mulig når du besøker nettstedet.

I tillegg vil vi tillate tredjeparter plassere sine informasjonskapsler på vårt nettsted (såkalte tredjeparts informasjonskapsler). Vi benytter markedsførings- og optimaliseringsinformasjonskapsler for å optimalisere tjenestene på nettstedet vårt.

Under har vi laget en oversikt over de opplysningene som blir samlet inn, formålet med innsamlingen og tredjeparts tilgang til dem.

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Vi bruker 23 forskjellige informasjonskapsler:

Informasjonskapslenes navn    

 

 

System (eier)

 

 

Utløp

 

 

Bruk

 

 

Øktinformasjonskapsler

 

 

SC_ANALYTICS_

SESSION_COOKIE

 

 

Sitecore DMS

 

 

Etter hver økt

 

 

Sporingsinformasjonskapsel til Sitecore DMS

 

 

ASP.NET_SessionId

 

 

Plattform

 

 

Etter hver økt

 

 

Øktsporing

 

 

TT_Sessionid

 

 

Kommersielt system

 

 

Etter hver økt

 

 

Øktsporing i handelssystem

 

 

S_temp_SCCT

 

 

Kommersielt system

 

 

Etter hver økt

 

 

Øktsporing av varekurv

 

 

Cps

 

 

Omniture

 

 

Etter hver økt

 

 

Kilde for sporingsreferanse

 

 

S_ria

 

 

Omniture

 

 

Etter hver økt

 

 

Hvilke RIA-typer, brukerkjøringer (Silverlight, flash m.v.)

 

 

S_cpc

 

 

Omniture

 

 

Etter hver økt

 

 

Brukes for beregning av avvisningsprosent

 

 

Internal_campaign

 

 

Omniture

 

 

Etter hver økt           

 

 

Hvilke bannere brukeren har klikket på

 

 

S_cc

 

 

Omniture

 

 

Etter hver økt

 

 

For å fastslå om retningslinjene for informasjonskapsler er akseptert

 

 

S_sq

 

 

Omniture

 

 

Etter hver økt

 

 

Inneholder informasjon om tidligere lenker brukeren har klikket på

 

 

S_ppv

 

 

Omniture

 

 

Etter hver økt

 

 

Prosentandel besøkende på nettstedet

 

 

Eksisterende informasjonskapsler:

 

 

WishList

 

 

Kommersielt system

 

 

2 uker etter forrige besøk

 

 

Husker produkter som ble plassert på ønskelisten

 

 

SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE

 

 

Sitecore DMS                       

 

 

1 år

 

 

Sporingsinformasjonskapsel til Sitecore DMS

 

 

s_cpm

 

 

Omniture

 

 

5 år

 

 

 

 

Brukeren

 

 

Kommersielt system

 

 

1 år

 

 

Sporer brukeren gjennom kjøp

 

 

S_nr

 

 

Omniture

 

 

12 dager

 

 

Identifikasjon om unike besøk

 

 

S_visit

 

 

Omniture

 

 

30 minutter

 

 

Antall besøk innenfor et unikt besøk 

 

S_lv

 

 

Omniture

 

 

3 år

 

 

Dager siden forrige besøk

 

 

S_lv_s

 

 

Omniture

 

 

1 dag

 

 

Dager siden forrige besøk

 

 

Gpv_p12

 

 

Omniture

 

 

1 time

 

 

Forrige verdi på nettstedsnavn

 

 

Gpv_p13

 

 

Omniture

 

 

1 time

 

 

Forrige verdi på kanal 

 

 

Gpv_p14

 

 

Omniture

 

 

1 time

 

 

Forrige verdi på nettstedsnavn

S_vi

 

 

Omniture

 

 

Mer enn 3 år

 

 

Tracking of global Omniture login across all Omniture-users

Sporing av global Omniture innlogging på tvers av alle Omniture-brukere

 

I forbindelse med hvert besøk på nettstedet – uavhengig av informasjonskapsler – registrerer www.BR.no hvilken type nettleser, hvilket operativsystem, hvilken vert og hvilke nettstedadresser som brukes for de sidene som brukeren ønsker tilgang til. Disse opplysningene samles inn til en anonym ramme for statistisk analyse om den generelle bruken av nettstedet.

Vedrørende annonse-servere

BR inngår med jevne mellomrom avtaler eller samarbeid med server-selskaper med tanke på annonser. Når du klikker på en annonse, blir det plassert informasjonskapsler på kundenes enhet for å registrere bruken av den aktuelle annonsen.

Kontakt, endring og oppdatering av personvernerklæringen

BR forplikter seg til kontinuerlig å leve opp til de kravene som stilles for å beskytte personvernet. Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende våre retningslinjer for personvern eller måten vi bruker personopplysningene dine på, er du velkommen til å kontakte oss på kundeservice@br.no