Vilkår – Club BR

Et Club BR-medlemskap er gratis og åpent for alle over 18 år. Club BR eies av TOP-TOY A/S, Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand, registreringsnummer 10 83 92 38 (“TOP-TOY”).

For å bli medlem av Club BR må du gi TOP-TOY samtykke til (i) å sende deg markedsføringskommunikasjon og (ii) samle inn og behandle dine personopplysninger. Vilkårene for å sende deg markedsføringskommunikasjon samt innsamling og behandling av personopplysninger blir nærmere forklart i disse Vilkårene.

Markedsføringskommunikasjon

Ved å akseptere disse Vilkårene gir du ditt samtykke til at TOP-TOY og andre foretak i TOP-TOY-konsernet (en fullstendig liste over foretak i konsernet er tilgjengelig her www.top-toy.com/companystructure/) kan sende deg SMS, MMS, E-POST, PUSH-MELDINGER OG POSTFORSENDELSER med:

  • Markedsføringstiltak knyttet til produkter som tilbys for salg i TOP-TOYs fysiske butikker og nettbutikker fra tid til annen, inkludert leker, utstyr til utendørsaktiviteter, kostymer, interaktive enheter og andre leketøysrelaterte produkter, spill og elektronikk.
  • Informasjon om kampanjer, salg, tilbud, konkurranser, arrangementer og andre markedsføringstiltak som gjennomføres av TOP-TOY i forbindelse med de ovennevnte varene samt nyheter og praktisk informasjon om TOP-TOY

Du kan når som helst avslutte abonnementet på fremtidig markedskommunikasjon ved å følge instruksjonene for avslutning av abonnementet for den spesifikke kommunikasjonskanalen.

Behandling av personopplysninger

Ved å akseptere disse Vilkårene gir du ditt samtykke til at TOP-TOY kan samle inn og behandle personopplysninger om deg som beskrevet nedenfor.

TOP-TOY er databehandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

For å kunne formidle sendingene som er nevnt ovenfor, vil vi be deg om å oppgi visse personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, familieforhold, alder og kjønn. Vi kan også be deg om å oppgi informasjon om dine preferanser og interesser.

Vi samler inn denne informasjonen for å kunne målrette markedskommunikasjonen slik at den er av spesiell interesse for deg. Vi kan kombinere disse andre dataene med data vi mottar fra tredjeparts datameglere. Dette inkluderer data om dine preferanser, interesser og kjøp du har gjort for at vi mer nøyaktig kan målrette markedsføringskommunikasjonen overfor deg. Vi vil bare skaffe slike data fra tredjeparter som har innsamlet og kan videreformidle slike data til oss i tråd med gjeldende lovgivning.

Utvelgelsen av markedskommunikasjonen som sendes til deg kan være basert på automatisk behandling av dine personopplysninger for å vurdere, analysere og forutsi dine personlige preferanser og interesser for å målrette vår markedskommunikasjon i tråd med disse preferansene og interessene.

Vi behandler også data for statistiske formål, for å gjennomføre våre tjenester, for å kontakte deg og for å sende påminnelser til deg om at du har ikke-fullførte kjøp i vår nettbutikk i tillegg til andre markedsføringsrelaterte formål.

Vi kan dele dine personopplysninger med andre foretak i TOP-TOY-konsernet (en fullstendig liste over foretak i konsernet kan du se her www.top-toy.com/companystructure/) for at disse konsernforetakene skal kunne behandle dine personopplysninger for de formål som er beskrevet her.

TOP-TOY autoriserer og instruerer tredjeparts databehandlere og andre foretak i TOP-TOY-konsernet til å behandle dine personopplysninger på våre vegne for tilrettelegging av formålene som er angitt ovenfor, inkludert å sende deg nyhetsbrev, lagre dine personopplysninger på eksterne servere, analysere statistikk og presentere markedsføringstiltak som er relevante for deg. Vi vil alltid sikre at de angjeldende databehandlerne har etablert tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å hindre at data blir behandlet i strid med gjeldende lov.

Dersom foretak i TOP-TOY-konsernet eller databehandlere som er etablert i et tredje land ikke tilbyr samme sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger som i EU, vil vi sørge for at nødvendige sikringstiltak settes i verk for å beskytte dine personopplysninger før en slik overføring finner sted.

Dine personopplysninger holdes konfidensielle av TOP-TOY, foretak i TOP-TOY-konsernet og deres autoriserte databehandlere.

Vi vil ikke videreformidle dine data til andre tredjeparter uten at vi har tillatelse eller er forpliktet til å gjøre dette i henhold til gjeldende lov.

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de ovennevnte formålene. Vi vil slette data på forespørsel fra deg med mindre det foreligger andre juridiske årsaker til behandlingen.

Du kan når som helst be om informasjon om omfanget av personopplysninger vi har lagret om deg. I henhold til gjeldende lov kan du dessuten ha rett til å få dine personopplysninger korrigert og/eller slettet eller begrenset. Du har også rett til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som var basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen.

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, ber vi deg kontakte TOP-TOY på kundeservice@br.no.

Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger hos en tilsynsmyndighet. I Norge kan du ta kontakt med Datatilsynet, Tollbugatan 3, 0152 Oslo, Norway eller på e-post til veiledning@datatilsynet.no.

Medlemsfordeler i Club BR

Som medlem av Club BR får du tilbud om ulike Club BR-medlemsfordeler som er angitt nedenfor og på BR.no/kundeservice/vilkår.

Sparemerker

Du mottar 1 (ett) sparemerke for hver 50 kr. du bruker.

Hvert sparemerke har verdien av 1 kr., som kan innløses i fysiske BR-butikker i Norge i forbindelse med et kjøp. Digitale gullmynter kan ikke byttes til penger eller brukes til kjøp av gavekort.

TOP-TOY forbeholder seg retten til å holde kjøp av utvalgte produkter eller utvalgte kampanjer unntatt ordningen for samling av sparemerker. Gavekort gir ingen digitale gullmynter.

Det er ditt eget ansvar å samle og bruke dine sparemerker. Sparemerker er gyldige i 3 (tre) år og utløper deretter automatisk.

Spesialtilbud og arrangementer

Du vil fortløpende få spesialtilbud og bli invitert til ulike arrangementer. Du vil bli informert om disse gjennom markedskommunikasjonen.

Bursdagsgave

Barn du har registrert under ditt Club BR-medlemskap blir hvert år tilbudt en gave på bursdagen sin.

Barnet kan fritt velge mellom utvalgte Club BR-bursdagsgaver. Verdien av en gave varierer avhengig av den valgte gaven, men vil ha en verdi på ca. 30 kr. Gaven kan velges i en BR-butikk 2 (to) uker før og etter barnets fødselsdag.

Endringer i Vilkårene

Med én måneds skriftlig varsel har TOP-TOY rett til (i) å endre disse Vilkårene og fordelene, og/eller (ii) oppløse Club BR.

Utmelding

Du kan når som helst melde deg ut av Club BR. Du gjør dette ved å sende en forespørsel til kundeservice@br.no. Som medlem av Club BR er det ditt ansvar å bruke opptjente sparemerker. Ved utmelding av Club BR forbeholder TOP-TOY seg retten til å kansellere alle ubrukte sparemerker.

Oppsummering av samtykke

Ved å klikke på godta-knappen nedenfor bekrefter jeg at jeg har lest og forstått informasjonen ovenfor, som jeg herved godtar, og jeg samtykker eksplisitt i:

  • Å motta elektronisk markedsføringskommunikasjon fra TOP-TOY og andre foretak i TOP-TOY-konsernet med det innholdet og den bruken av kommunikasjonsmidler som er beskrevet ovenfor

  • Behandling av mine personopplysninger som forklart ovenfor, deriblant:

    • Kombinasjon av personopplysninger som jeg selv oppgir med personopplysninger fra tredjeparter for behandling av personopplysninger for profilering og målrettet markedsføring.
    • Automatiserte beslutningsprosesser knyttet til markedskommunikasjon som jeg mottar.